Lidmaatschap

Mocht het je nou leuk lijken om op scouting te gaan bij de Vaandrig Lengton Groep dan is aanmelden mogelijk bij het leidingteam van de betreffende speltak (leeftijdsgroep). Je ontvangt dan een inschrijfformulier. Als deze is ingevuld en (per mail) is opgestuurd, dan ben jij officieel lid van onze scoutinggroep. Soms kan er bij een speltak sprake zijn van een wachtlijst. Als je vragen hebt over het aanmeldingsproces kan je het beste terecht bij je eigen leiding.

Proeftijd

Om te kijken of je scouting echt leuk vindt, mag je vier keer een opkomst meekijken voordat je definitief besluit om lid te worden.

scouts scouting activiteit

Contributie

Om de kosten van onze activiteiten te kunnen dekken en de groep als geheel draaiende te kunnen houden betalen de leden contributie. De contributie wordt afgeschreven middels een automatische incasso, ingaande op het eerstvolgende kwartaal na de proefperiode.

Klik hieronder om de contributie te zien

Speltak Bevers

Contributie Bevers

€60,50 per kwartaal

Speltak Welpen

Contributie Welpen

€57,50 per kwartaal

Speltak Scouts

Contributie Scouts

€69,- per kwartaal

Speltak Sherrows

Contributie Sherrows

€68,- per kwartaal

Speltak Stam

Contributie Stam

€51,- per kwartaal

Contributie Vlam

Contributie vlam

€15,- per kwartaal

De speltakleiding, het bestuur en alle overige vrijwilligers zetten zich op vrijwillige basis in voor onze scoutinggroep. Al onze actieve vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Overige kosten

De kleinere weekendkampjes zijn bij de contributie inbegrepen. Voor deelname aan het zomerkamp wordt voor een deel van de totale kosten een bijdrage aan de ouders gevraagd; deze verschilt per speltak, maar is in de meeste gevallen niet meer dan één kwartaalcontributie. Ook de uitrusting zoals een uniform, slaapzak, matje, wandelschoenen e.d. dienen zelf aangeschaft te worden indien nodig.

Lidmaatschap Scouting Nederland en Regio Overijsselse Vechtstreek

Een onderdeel van het lidmaatschap van de Vaandrig Lengton Groep is ook een lidmaatschap van onze landelijke en regionale koepelorganisaties: Scouting Nederland en Regio Overijsselse Vechtstreek. Deze koepelorganisaties organiseren evenementen zoals hikes, themaweekenden en wereldjamboree’s. Ook voorzien ze in praktische zaken zoals trainingen voor de leiding, (aanvullende) verzekeringen en belangenbehartiging. Het lidmaatschap van de koepelorganisaties is bij het VLG-lidmaatschap inbegrepen.

Wijzigen gegevens

Adreswijzigingen en overige wijzigingen kan je zelf aanpassen in de online scoutingomgeving op: https://sol.scouting.nl/

Beëindiging van het lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient per mail gedaan te worden aan onze gegevensbeheerster Jeanine Boukes. De opzegging gaat in vanaf het eerstvolgende kwartaal na de ontvangstdatum van de opzegging. Daarnaast is het ook fijn als je doorgeeft aan de betreffende leiding dat je stopt met scouting.

Ledenadministratie

Jeanine Boukes
ledenadministratie@vaandriglengtongroep.nl

Penningmeester

Bram de Vries
penningmeester@vaandriglengtongroep.nl

Rekeningnummer 

Scouting Vaandrig Lengton Groep
NL35 RABO 0116 2729 37

meerdere mensen die weglopen